Utställningar

Jag har årliga separatutställningar i Fjärdhundra och deltar också i återkommande samlingsutställningar.

Har bland annat ställt ut på:

  • Galleri Nykvarn, Enköping
  • Galleri Linné, Uppsala
  • Sala Silvergruva, Sala
  • Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm
  • Novilla, Skansen, Stockholm
  • Galleri Z, Odensbacken
  • Öster-Malma, Nyköping

Kommande utställningar

Påskrundan 2 -5 april 
Öppetttider 12.00 - 16.00
Karleby Tingshus, Simtuna Fjärdhundra