Djur

Eftersom jag är född och uppvuxen på en bondgård kom jag tidigt i kontakt med djur. Jag trivdes när jag fick vara med djur, både i ladugården bland tamdjuren och ute i skogen där det fanns gott om vilt. Jag har alltid studerat djur med stort intresse för deras färg och form vilket jag nu har möjlighet att ge uttryck för i mina skulpturer.